Aanmelden als deelnemer?

Zou u graag gebruik willen maken van ANWB AutoMaatje Smallingerland?

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Door ANWB AutoMaatje Smallingerland toe te voegen aan het bestaande plaatselijke vervoersnetwerk kunnen ook de minder mobiele mensen weer deel uit gaan maken van het sociale en maatschappelijke leven. Dit kan zijn naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin.

Hoe werkt het?
Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje Smallingerland, belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren met ANWB AutoMaatje Smallingerland. De medewerker van M.O.S. koppelt de deelnemer aan een van de beschikbare vrijwilligers bij hen in de buurt en vertelt wat het ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt 30 cent per kilometer gerekend.

Wilt u meer informatie of alvast aanmelden als deelnemer? Neem dan contact op met één van de coördinatoren Sanne Jager of Jeannette Kooi, 0512 511 859 of automaatje@mosweb.nl.