Klussenservice

Een kleine tuinklus? Hulp nodig bij de boodschappen? Een technisch mankement in huis?

Talent heeft een groep enthousiaste vrijwilligers die de volgende werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren:

  • eenvoudige technische klussen
  • kleine tuinklussen
  • boodschappen doen

De boodschappenservice is een vrijwilligersinitiatief van de heer Akop en alleen beschikbaar in Drachten, omdat hij hiervoor de fiets gebruikt.

Waarom

De achterliggende gedachte is dat de inwoners van de gemeente Smallingerland langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De vrijwilligers van de Klussenservice willen graag een zinvolle bijdrage leveren aan onze samenleving en zich inzetten voor de medemens.

Voor wie

De vrijwilligers voeren hun klussen uit voor mensen met een smalle beurs die tijdelijk of langdurig niet zelf deze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Wat wel en wat niet?

Bepaalde, met name grote klussen voeren we niet uit. Bijvoorbeeld een huis schilderen, een groot plafond sauzen, verhuizingen, bomen kappen, dakgoten schoonmaken of een verwilderde tuin opknappen. We willen uitdrukkelijk geen broodroof plegen op ‘gewone’ klusbedrijven of hoveniers.

Onkostenvergoeding

Voor het uitvoeren van de technische en tuinklussen geldt een onkostenvergoeding van € 5,00 per uur, met een minimum van € 2,50 (een half uur). Deze vergoeding is voor de onkosten van de vrijwilliger, zoals het wassen of slijtage van kleding.

Technische en tuinklussen

U belt met Talent en een medewerker gaat na of uw verzoek past bij wat wij aanbieden. Als dat zo is, noteren we uw gegevens. Eén van de klussers neemt dan binnen een week contact met u op om een afspraak te maken. Soms komt de vrijwilliger eerst bij u langs om te kijken of de klus niet te groot is. Op de afgesproken dag en tijd komt de klusser bij u langs om de klus te klaren. U tekent hierna het klusformulier als de werkzaamheden naar tevredenheid zijn verricht.
U dient in principe zelf het gereedschap en materialen in huis te hebben die nodig zijn voor de klus. Wanneer dit niet het geval is, kunt u de vrijwilliger vragen of hij/zij dit wil aanschaffen. Deze kosten verrekent u dan met de klusser.

Boodschappen

U belt met Talent en een medewerker gaat na of uw verzoek past bij wat wij aanbieden. Als dat zo is, noteren uw gegevens. Uiterlijk binnen 2 dagen neemt de heer Akop contact met u op om kennis te maken. Vervolgens brengt hij uw wensen in kaart omtrent de boodschappen en leveranciers en stelt u samen een boodschappenlijst op. U kunt dan ook afspraken maken voor de komende periode. De heer Akop brengt de boodschappen op het afgesproken tijdstip bij u thuis en u rekent contant met hem af. U krijgt de bon van uw boodschappen. Mocht er onverhoopt een product niet naar wens zijn, dan wordt dat alsnog geruild.

Praktische informatie

U herkent de vrijwilligers aan de pas die zij bij zich dragen. Talent zoekt de vrijwilligers met zorg uit. Verder heeft Talent een bemiddelende rol, we controleren de werkzaamheden niet. Talent is niet aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing.