Promotie

Talent promoot vrijwilligerswerk op allerlei verschillende manieren. Zo heeft ze elke twee weken ruimte in de plaatselijke huis-aan-huiskrant Breeduit voor het aankondigen van vacatures, benadert ze vrijwilligers voor een wekelijks artikel in Breeduit, maakt ze haar vacatures bekend in verschillende locaties van de welzijnsorganisatie, werkt ze actief mee aan de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet en verzorgt ze presentaties over vrijwillige inzet.