Versterk uw organisatie

Bij Talent is allerhande kennis en materiaal beschikbaar op het gebied van vrijwillige inzet. Tevens kunt u bij Talent terecht voor advies, o.a. over het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid of het vinden van financieringsbronnen. Hier vindt u informatie over de vrijwilligersverzekering, onkostenvergoeding en vrijwilligerswerk en uitkering.

informatie en advies

Informatie & advies

U kunt bij Talent terecht voor informatie over verzekeringen, rechten en plichten van vrijwilligers, scholing, wet- en regelgeving rondom vrijwilligerswerk maar ook voor voorbeeldcontracten of het meedenken over vrijwilligersbeleid bij uw vrijwilligersorganisatie.

Vrijwilligersverzekering

Onkostenvergoeding

Vrijwilligerswerk en uitkering

Ondersteuning bij financiële vraagstukken

belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging richt zich zowel op de vrijwilliger als op het vrijwilligersveld in het algemeen. Wanneer u een probleem ervaart bij de vrijwilligersorganisatie waarvoor u zich inzet, kunt u dit voorleggen aan Talent. Wij trachten uw vraag kenbaar te maken bij de organisatie en tot een situatie te komen die voor beiden werkbaar is. U kunt hierbij denken aan een probleem rond de onkostenvergoeding of wet- en regelgeving.

Voor maatschappelijke organisaties bestaat de belangenbehartiging met name uit het signaleren van trends op het vlak van vrijwillige inzet. Dit kunnen nieuwe kansen of bedreigingen zijn. Talent wil deze trends vertalen door het initiëren van vernieuwende projecten. Voor de ontwikkeling en uitvoering nodigen we de vrijwilligersorganisaties uit.

deskundigheidsbevordering

Deskundigheidbevordering

Talent organiseert informatiebijeenkomsten en workshops met het oog op het verbreden van de kennis die van pas komt bij het doen van vrijwilligerswerk. Voor sommige cursussen kunt u zich individueel aanmelden. Een cursus op maat voor uw eigen organisatie behoort ook tot de mogelijkheden.