Vrijwilligersverzekering

Per 1 januari 2010 heeft de Gemeente Smallingerland via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VGN) een vrijwilligersverzekering afgesloten waarmee alle vrijwilligers in de gemeente zijn verzekerd.

Voor wie
De verzekering geldt voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
- ongeacht hun leeftijd;
- ook bij eenmalige activiteiten;
- geen minimum aantal uren;
- ook bij kerkelijk werk/buurtactiviteiten.

Uitzonderingen
Mantelzorgers zijn alleen verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de onderdelen van de VNG VrijwilligersPlusPolis zijn voor mantelzorgers niet van toepassing.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers.

verzekering

Het verzekeringspakket
Basispakket:

  • Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering door vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

PlusPolis:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Let op!
Ook al heeft uw gemeente een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, is het goed om te kijken of daarmee alle risico’s zijn gedekt. Misschien is het verstandig om nog aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB), Evenementenverzekering of een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Klik hier voor meer informatie hierover.

Secundaire verzekering
De vrijwilligersverzekering is een zogenoemde ‘secundaire verzekering’. Dit betekent dat wanneer er schade is deze eerst bij een bestaande verzekering geclaimd moet worden. Als die verzekering de schade niet dekt of als er helemaal geen verzekering is, dan is de vrijwilligersverzekering van toepassing. Dit betekent echter niet dat u eerst zelf bij uw eigen verzekering moet aankloppen. Bij het melden van de schade bij de gemeente wordt dit automatisch gedaan.

Meer informatie en schade melden
Meer informatie over het verzekeringspakket of over de wijze van schade melden en het schadeformulier, vindt u op de website van de gemeente Smallingerland.