Aan de slag

Vanaf januari 2018 start in de gemeente Smallingerland het project ‘Aan de Slag’.
Aan de Slag is een landelijk project wat opgezet is door Pharos met als doel een win – win situatie voor asielzoekers en maatschappelijke organisaties. M.O.S. is de projectleider van dit mooie project en samen met de gemeente Smallingerland en COA gaan ze aan de slag om bewoners van het AZC te koppelen aan vrijwilligersklussen.

foto1

AAN DE SLAG IS EEN SUCCESVOLLE METHODE OM BEWONERS VAN
ASIELZOEKERSCENTRUM TE BETREKKEN BIJ VRIJWILLIGERSWERK IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND

Bewoners van het asielzoekerscentrum krijgen de kans actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage te leveren, Nederlanders te ontmoeten, de Nederlandse taal te leren, Nederland te ontdekken en daarmee aan hun toekomst te werken.

Maatschappelijke organisaties krijgen gemotiveerde vrijwilligers, breiden hun vrijwilligersbestand uit en bieden Nederlanders en nieuwkomers, die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, de kans om elkaar op een plezierige manier te leren kennen.

Landelijk programma
Aan de slag is in de gemeenten Nijmegen en Utrecht met positieve resultaten vormgegeven. Diverse werkwijzen zijn getest om te komen tot overdraagbare succesfactoren. Lokale projectteams in 25 gemeenten krijgen hierbij ondersteuning op maat. Gemeente Smallingerland is hier een van. Het programma geeft een impuls om nieuwkomers zo snel mogelijk toe te leiden naar vrijwilligerswerk in de gemeente.
Pharos voert dit traject uit in samenwerking van verschillende organisaties o.a. NOV, COA, VNG, VWN met ondersteuning van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds. Voor meer informatie: www.aandeslag.info

Voorwaarden voor een vrijwilligersklus?
Een bewoner van het AZC die in bezit is van een vreemdelingenidentiteitsbewijs mag vrijwilligerswerk doen. De organisatie moet hiervoor wel beschikken over een verklaring vrijwilligerswerk van het UWV voor de klus die zij aanbieden. De verklaring vrijwilligerswerk kan (samen met) de projectleider van Aan de Slag ingevuld worden en wordt daarna opgestuurd naar het UWV.

Het UWV stelt de volgende voorwaarden aan de organisatie waar vrijwilligerswerk door een bewoner van het AZC wordt verricht:
- Het werk is meestal onbetaald
- De organisatie heeft geen winstoogmerk
- Het werk is goed voor de samenleving

Bewoners van het AZC koppelen aan een vrijwilligersklus
Eén dagdeel per week is er een medewerker van Aan de slag aanwezig op het AZC met de klussen die voor de week erop beschikbaar zijn. De bewoners van het AZC kunnen zich inschrijven voor de klussen waar ze aan mee willen doen. Het is de bedoeling dat de bewoners van het AZC in groepjes (minimaal 2) naar een vrijwilligersklus gaan waarbij ze worden gekoppeld aan een Nederlandse vrijwilliger of een vrijwilliger die beide talen beheerst. Deze vrijwilliger kan speciaal voor deze klus gekoppeld worden of is al werkzaam en bekend met de klus.

Waar kan ik aan denken bij een vrijwilligersklus?
Er zijn veel verschillende soorten van een vrijwilligersklus. Dit kan een eenmalig evenement of gebeurtenis zijn. Maar ook een wekelijks terugkomende activiteit. Misschien heeft de organisatie extra hulp nodig bij het uitdelen of schenken van drinken, wandelingen maken, toezicht houden, naailes geven, schminken, dieren verzorgen, materialen uitschiften of uitdelen, en noem maar op. Op de site van aandeslag.info staan verschillende succesverhalen.

Wilt u ook Aan de slag?
Heeft u ook een vrijwilligersklus die geschikt is voor bewoners van het AZC? Wilt u een steentje bijdragen aan dit project? Staat er een activiteit op de planning waarbij u extra handen kunt gebruiken? Of wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met Amanda van der Veen
mail: a.vanderveen@mosweb.nl
Tel: 06-43807579
Facebook: aan de slag smallingerland