Vrijwilligers in het zonnetje

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier.
Hiervoor verdienen vrijwilligers erkenning en waardering.
Naast de landelijke uitreiking van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen heeft de gemeente Smallingerland er voor gekozen ook binnen de gemeente een ‘bijzondere’ vrijwilliger in het zonnetje te zetten.

mdha

Inwoners van de gemeente Smallingerland kunnen een vrijwilliger nomineren van wie zij vinden dat deze een award verdient. Een jury zal, aan de hand van een aantal criteria, de winnaar selecteren. De criteria zijn als volgt:
-de vrijwilliger zet zich met veel tijd energie in voor een bepaald project
-de vrijwilliger bereikt goede, zichtbare resultaten
-de vrijwilliger werkt actief samen met andere vrijwilligers, maar ook met andere partijen
De award zal tijdens een speciale gelegenheid worden uitgereikt.

Om een vrijwilliger te nomineren kunt u vóór 29 november a.s. een mailtje sturen naar p.devries@mosweb.nl

Graag willen wij weten
-wie u aanmeldt
-uw motivatie om deze vrijwilliger voor te dragen
-wat doet de vrijwilliger
-wat is zijn/ haar telefoonnummer
-uw gegevens

Wij zien uw nominatie met nieuwsgierigheid tegemoet!