Vacatureladder

Steungezin

Als steungezin wordt u voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning u als steungezin biedt en hoeveel tijd u erin steekt, is afhankelijk van de afspraken die u hierover maakt met het vraaggezin. De ondersteuning die een steungezin biedt kan ook veranderen in de loop van de tijd. Als steungezin wordt u voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen.

Buurtgezinnen – vacaturenummer 40685

 • Deskundigheid: Sociale vaardigheden
 • Sector: Hulpverlening | maatschappelijk werk
 • Activiteit: Werk met kinderen

Organisator

Sportstichting Dol Fijn organiseert sinds 1979 sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In 2019 bestaan wij 40 jaar!
Voor ons 40-jarige bestaan hebben we een reünie en Sport en Spel dag georganiseerd voor alle scholen (speciaal onderwijs) in Smallingerland. Wij zijn op zoek naar meerdere vrijwilligers die samen een leuk en misschien wel vernieuwend programma willen bedenken en hier in het voorjaar van 2019 mee kunnen starten. Wij zoeken iemand die één tot drie uur per week beschikbaar is.

Sportstichting Dolfijn – vacaturenummer 40714

Coach

De Toekomst Academie in Noord-Nederland is continue op zoek naar mensen die ongeveer 2 uur per week jonge (ex) asielzoekers in de leeftijd van 15-30 jaar willen ondersteunen in het (her)ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en creëren en grijpen van kansen. Mensen die samen met deze jongeren de blik willen richten op de toekomst, waar deze ook mag zijn.
Tijdens de 12-weekse training maken de jongeren kennis met nieuwe vakgebieden, herontwikkelen ze hun talenten en verbreden ze hun netwerk in Nederland! Daarnaast worden de jongeren gekoppeld aan een coach.

New Dutch Connections – vacaturenummer 40650

Medewerker open leercentrum ROC Friese Poort

Als medewerker van het open leercentrum van Handel hou je toezicht in het open leercentrum. Ook kun je studenten begeleiden met ICT vraagstukken. Het open leercentrum is de hele dag open. Wij zoeken een vrijwilliger om toezicht te houden tijdens de spitstijden van 10.00-14.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Werktijden in overleg.

ROC Friese Poort – vacaturenummer 40616

Jongerencoach

Kamers met Kansen richt zich op schoolgaande jongeren (18 tot 25 jaar) met een instabiele thuissituatie. Deze jongeren lopen het risico voortijdig af te haken in het onderwijs en dreigen als gevolg daarvan verder in de problemen te komen.
Voor de begeleiding van jongeren zoeken wij vrijwillige coaches die het een uitdaging vinden om een jongere persoonlijk te ondersteunen op zijn/haar weg naar zelfstandigheid.

Zienn opvang en ondersteuning – vacaturenummer 40772

 • Deskundigheid: Sociale vaardigheden
 • Sector: Levensbeschouwing | ideële organisatie
 • Activiteit: Bezoek

Vrijwilliger sport/ fitness

Wij zoeken een sportieve vrijwilliger die onze cliënten (met NAH, niet aangeboren hersenletsel) wil ondersteunen bij de fitness. Dit wordt gegeven in de Sportsclub in Drachten. Samen met de begeleider help je cliënten veilig van en naar de toestellen en apparaten. De voldoening is groot bij het onderhouden van contact met cliënten tijdens het sporten en helpen de mobiliteit te vergroten.

De Noorderbrug – vacaturenummer 39638

Hulp bij schrijven boek

Man (48) is op zoek naar iemand die hem kan helpen bij het schrijven van zijn boek. Voornamelijk het controleren op spelfouten, grammatica en zinsopbouw

De Noorderbrug Wooncentrum Drachten – vacaturenummer 38811

 • Deskundigheid: Computer | internet
 • Sector: Hulpverlening | maatschappelijk werk
 • Activiteit: Bezoek

Mentor

“Als een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam zijn niet-vermogensrechtelijke belangen zelf niet behoorlijk kan waarnemen, kan de kantonrechter een mentorschap instellen. De door de kantonrechter benoemde mentor is wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt en moet niet worden verward met de persoonlijke begeleider binnen de zorg die ook wel mentor wordt genoemd.”

- Optreden namens de cliënt bij zorg- en welzijnsaangelegenheden.
- Raad geven aan de cliënt betreffende keuzes aangelegenheden van niet-
vermogensrechtelijke aard.
– Scholing

Stichting Mentorschap Noord – vacaturenummer 38563

 • Deskundigheid: Coördineren | organiseren
 • Sector: Hulpverlening | maatschappelijk werk
 • Activiteit: Coördinerenen | organiseren

Gastvrouw/heer

’t Daalders Plakje is een kleinschalig zorgcomplex in Drachtstercompagnie voor mensen met een
lichamelijke beperking die niet meer thuis kunnen wonen maar wel controle over hun leven willen houden. Het zorgcomplex bestaat uit 6 privé-appartementen, een gezamenlijke woonkamer en een eetruimte. ’t Daalders Plakje biedt 24 uur per dag, 7 dagen in de week professionele zorgondersteuning.
Bovendien worden in en om de boerderij dagbestedingsactiviteiten aangeboden en worden regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd.
’t Daalders Plakje is een warm thuis waar aandacht en persoonlijk
contact nog vanzelfsprekend zijn.

Gastvrouw/heer – vacaturenummer 40809

 • Deskundigheid: Sociale vaardigheden
 • Sector: Zorg | welzijn
 • Activiteit: Gastvrouw/heer | horeca

Download de vacatureladder

Download pdf Klik op de afbeelding om een overzicht van de vacatures te downloaden U kunt dit overzicht printen of bewaren.