Vraag en aanbod delen via vraagelkaar.nl

Vanaf 11 maart kunnen inwoners van Smallingerland vraag en aanbod delen via www.vraagelkaar.nl. Twee organisaties, Vraagelkaar en Ben’r, gaan daarin samenwerken. Burgemeester Tjeerd van Bekkum gaf het startsein voor de samenwerking.

Vraagelkaar

Misschien is het prettig als iemand eens een boodschap voor u meeneemt. Of kent u iemand die ervan droomt om nog eens piano te spelen in een orkest. Het maakt niet uit of een vraag klein of groot is. Wie vragen en dromen durft te delen, heeft de kans dat zijn vraag ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Op Vraagelkaar.nl kunnen vragen en dromen uitgewisseld worden met familie, vrienden en buren. Daarbij kunt u aangeven aan wie de vraag is gericht. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om in een groep de vragen te delen rondom iemand die zorg nodig heeft. De groepen op Vraagelkaar zijn ook geschikt om vragen uit te wisselen in de kerk, wijk- of buurtverband of voor een (sport)vereniging.

Ben’r is al langer actief in de gemeente. Wilt u weten bij wie of welke organisatie of instantie u moet zijn? Vraag het aan Ben’r. Ben’r zorgt dat vraag of aanbod op de juiste plek terecht komt. Ben’r
legt de vraag voor u neer bij de persoon, instantie, of organisatie die u kan helpen. Ben’r heeft meer dan 50 partners, zoals: Friese Wouden, De Lawei, de Meldij, de gemeente, De Zonnebloem, ZuidOostZorg en natuurlijk de M.O.S. (inclusief Talent).

Bron: Breeduit – 12 maart 2015