Start Vrijwilligers Academie Fryslân

Op 11 januari 2016 klonk het startschot voor de Vrijwilligers Academie Fryslân. Met een speciale website wil de academie vrijwilligers en mantelzorgers beter toerusten door kennis, ervaring en concreet scholingsaanbod te bundelen en gericht uit te zetten in Friesland.

vrijwilligers academie

Friesland is van oudsher een provincie met veel vrijwilligers en we vinden het vanzelfsprekend om voor onze naasten te zorgen. De omvang van het vrijwilligerswerk en de kwaliteitseisen nemen toe. We zorgen meer en langer voor elkaar, wij houden voorzieningen in dorpen en wijken als vrijwilligers in stand en als we een uitkering ontvangen wordt ons een tegenprestatie gevraagd.

Om de kwaliteit van zorg en tal van voorzieningen op een hoog peil te houden, zijn er in verschillende plaatsen in het land vrijwilligersacademies opgericht. Stichting Partoer heeft het initiatief genomen om samen met andere partnerorganisaties in Fryslân een Vrijwilligers Academie te ontwikkelen.

De workshops en trainingen zijn gericht op 3 hoofdthema’s:
◦Informele zorg
◦Persoonlijke ontwikkeling
◦Leefbaarheid en sociale samenhang

Uitgangspunt is dat iedere organisatie of instelling trainingen en workshops voor vrijwilligers aan kan bieden binnen de Vrijwilligers Academie. Mits er geen sprake is van een winstoogmerk.

Kijk voor meer informatie en het aanbod op de website van de Vrijwilligers Academie Fryslân.