Participeren niet eenvoudig voor kwetsbare groepen

Een groot deel van de kwetsbare mensen die zich bij een steunpunt vrijwilligerswerk melden om vrijwilligerswerk te gaan doen komt niet aan de bak als vrijwilliger.

sociaalplanbureau groningen

Dat blijkt uit een peiling van CMO STAMM onder de steunpunten vrijwilligerswerk in de provincie Groningen. Ook kwetsbare mensen melden zich aan bij steunpunten vrijwilligerswerk, omdat ze vrijwilligerswerk zoeken. In de hele provincie Groningen betrof het in de periode september 2014 tot september 2015 circa 340 personen. Meer dan de helft van hen komt niet aan de slag in het vrijwilligerswerk. Het ontbreken van goede begeleiding in vrijwilligersorganisaties is een belangrijk knelpunt. Daarnaast speelt een rol dat ‘kwetsbare vrijwilligers’ veelal minder dan andere vrijwilligers kunnen bijdragen aan het werk dat in een organisatie gedaan moet worden.

Lees meer bij het Sociaal Planbureau Groningen.

Bron: NOV Nieuws, nummer 1, 2016.