Vrijwilligerscolleges benutten lokale deskundigheid

Decentralisatie en bezuinigingen vergroten de vraag naar vrijwilligers en maken het vrijwilligerswerk complexer. Dit vraagt om ondersteuning en deskundigheidsbevordering op maat. Om aan deze behoefte te voldoen is door het Kansfonds, Movisie en vereniging NOV een methodiek ontwikkeld waarbij vrijwilligers elkaars deskundigheid lokaal beter benutten: De vrijwilligerscolleges. Centrale plaats in deze methode hebben de vrijwilligerscentrales.

Vrijwilligerscolleges

Lokale betrokkenheid

In 25 gemeenten zijn er inmiddels vrijwilligerscolleges opgezet. De colleges onderscheiden zich van vrijwilligersacademies of andere vormen van aanbodgerichte deskundigheidsbevordering door de grote lokale betrokkenheid bij de deskundigheidbevordering van vrijwilligers. Het is een omgeving waarin vrijwilligers van elkaar leren. Ook bedrijven, instellingen en overheid kunnen vanuit hun maatschappelijk verantwoorde taakstelling medewerkers als vrijwilliger laten meedoen in een vrijwilligerscollege. Mooie voorbeelden zijn gebundeld in een inspiratie boekje: Iedereen heeft een talent! Vrijwilligerscolleges in de praktijk.

Handboek

Wil je zelf een vrijwilligerscollege oprichten of in stand houden? Maak dan gebruik van het handboek: Leer van elkaar: Handboek voor het landelijke initiatief vrijwilligerscolleges.

Bron: www.vrijwilligerwerk.nl