Verzekering vrijwilligers voor schade en letsel

Gemeente Smallingerland
heeft bij Centraal Beheer de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties (en op onderdelen) ook mantelzorgers in de gemeente Smallingerland zijn automatisch verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen tijdens hun vrijwilligerswerk. Veroorzaken vrijwilligers onbedoeld schade tijdens het vrijwilligerswerk? Of lopen ze letsel op? Dan kunnen zij aanspraak maken op de VNG Vrijwilligersverzekering. Op het tabblad Aanvragen vindt u het aangifteformulier.

Voor de gemeente is dit één van de manieren om het vrijwilligerswerk in de gemeente te ondersteunen. Zonder vrijwilligers is er voor veel sportclubs, buurtverenigingen, kerken en scholen geen toekomst. Het goed verzekeren van vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

Wie zijn er verzekerd?
De VNG Vrijwilligersverzekering verzekert binnen Europa vrijwilligers die in en vanuit Nederland vrijwilligerswerk doen voor anderen en/of de samenleving. Binnen de verzekering is ook aan mantelzorgers gedacht, maatschappelijk stagiairs en inzittenden van een motorvoertuig dat door een vrijwilliger bestuurd wordt. Wat er onder de begripsvorming van vrijwilliger, mantelzorger en maatschappelijk stagiair valt, kunt u lezen in de brochure VNG Vrijwilligersverzekering op de site van Centraal beheer (zie onder Lees verder in de kolom rechts).

Wie zijn er niet verzekerd?
Vrijwilligerswerk dat over de grens gedaan wordt en te maken heeft met rampenbestrijding, is niet verzekerd. Vrijwilliger brandweer en vrijwilliger politie zijn bijzondere groepen vrijwilligers. Voor hen zijn bijzondere regelingen getroffen. Zij zijn daarom niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering.

Het ingevulde formulier kunt u via email of post naar de gemeente versturen. De gemeente stuurt het formulier door naar Centraal Beheer. Zij zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dit zo is, dan zendt Centraal Beheer de claim door naar de andere verzekeraar om de schade af te handelen. De vrijwilliger/organisatie wordt over deze doorzending geinformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer de claim zelf in behandeling.

Kijk voor informatie op de website van gemeente Smallingerland