Organisaties

Veel mensen zijn op zoek naar passend vrijwilligerswerk. Talent helpt hen om hun talenten zo goed mogelijk te kunnen inzetten. We koppelen vrijwilligers aan uw organisatie als er een goede match tussen vrijwilliger en uw vacature is. Zo maakten we in 2015 een kleine 200 matches en hebben we dat jaar bijna 280 nieuwe vrijwilligers ingeschreven.

Vacature melden

Uw organisatie en/of uw vacatures kenbaar maken kan op twee manieren. Via de onderstaande link kunt u zich inschrijven als (vrijwilligers)organisatie en nieuwe vacatures aanmaken. Uw vacatures komen in onze vacaturemappen en van tijd tot tijd in de etalage.
Ook kunt u een afspraak maken met een medewerker van Talent. Diegene zorgt er samen met u voor dat uw vacature volledig ingevuld in ons systeem wordt opgenomen.
Inschrijven en/of meld vacature aan

Vrijwilliger(s) zoeken

Ook kunt u via de website op zoek gaan naar vrijwilligers. Geef aan wat voor vrijwilliger(s) uw organisatie nodig heeft en u krijgt een overzicht van beschikbare vrijwilligers. Hoe ruimer uw zoekopdracht des te groter de kans op resultaat. Indien u één of meerdere vrijwilliger(s) hebt gevonden kunt u via Talent in contact worden gebracht met de vrijwilliger(s).
Zoekt u vrijwilligers?

Informatie en advies

Aansturen van vrijwilligers
Op de website van Vrijwilligerswerk.nl is allerhande informatie te vinden over het aansturen van vrijwilligers, zoals handboeken vrijwilligersbeleid, het binnenhalen en werven van vrijwilligers, het begeleiden van vrijwilligers, het belonen en waarderen en het werken met diversiteit en doelgroepen. Even lekker grasduinen in al dit aanbod? Klik hier.

Organiseren van vrijwilligerswerk
Als organisatie in een veranderende omgeving is het goed op gezette tijden pas op de plaats te maken om te kijken of de werkwijze en inrichting van de organisatie nog voldoet en ondersteunend is aan de missie en de doelen van de organisatie. Hier vindt u informatie over:

  • Fondsenwerving
  • Leren ondernemen
  • Organisatieanalyse
  • Organisatievormen
  • Overheidsbeleid
  • Personeelsbeleid
  • Specifieke vormen
  • Strategie en beleid
  • Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties

Wet en regelgeving
Voor praktische informatie over de vrijwilligersverzekering in Smallingerland, spelregels rondom de onkostenvergoeding of vrijwilligerswerk en een uitkering, klikt u hier.