Missie van Talent

Talent – centrum voor vrijwillige inzet, wil uw talent en betrokkenheid op het gebied van vrijwillige inzet verder ontwikkelen in afstemming met de maatschappelijke ontwikkelingen in de omgeving. In ons werk gaan we uit van uw mogelijkheden en talenten en maatwerk leveren is hierbij ons uitgangspunt.